Juan 14:27 “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. Lo que cuesta seguir a Cristo. Juan 14:27; 16:33. Chapter Parallel Compare. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 »Ya me han oído decirles: “Me voy, pero vuelvo a ustedes”. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Una, pagpapakilala kay Jesus dahil sa kanyang presensya. Christ is the Way: By his doctrine, John 6:68. 14:29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. All rights reserved worldwide. The mystery of the Incarnation must be seen alongside the … Juan 14:27 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. At sa pamamahala. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Pinapapasok siya ng bantay, at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. Further discourses of Jesus - Attempt to stone him. 5:5. sa kanila ni Simon Pedro, “Mangingisda ako.” Totoo rin ito sa mga tagasunod ni Jesus sa ngayon. 6 At # Mt. 5 Basahin ang Juan 15:9, 10. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. May mga pinagmumulan ng kaguluhan na dapat nating iwasan. Taos puso po naming pinasasalamatan ang lahat ng mga lektor at mga pari ng mga sumusunod na parokya at komunidad. What are the benefits of creating an account? Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy (hombres justos = hombres de buena voluntad! Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristiyanismo, na nilalahad ng paganito batay sa … Wala sigurong maii-stress kapag babad tayo sa Kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may kapayapaaan (Juan 14:27). 27 La paz les dejo; mi paz les doy. Juan 14:27; Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Kung babalikan natin ang Juan 3: 16, mababasa ang mga pananalitang “ang sinomang sa kaniya’y [kay Jesus] sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”Ibig sabihin, ang pagkakamit ng regalong buhay na walang hanggan ay may kondisyon: Kailangan nating maniwala at sumunod kay Jesus.. Baka maitanong mo: ‘Paano nasangkot ang pagsunod? Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Juan 14 27 - Duration: 55:13. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig, at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Rústica (RVR-NKJV Bilingual Bible, Softcover), RVR 1960 Biblia letra grande tamaño manual con índice y cierre (Hand Size Giant Print Bible with Zipper, Thumb-Indexed). JUAN 14:27-29. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. 14:3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kaniyang kapatid. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.” (Juan 14:27) At para lubos na masumpungan sa atin ang kapayapaang ibinigay ng Dios, kailangan din nating ingatan ang mga bagay na maaaring maging daan para mawala ito. Sinasabi ng Juan 1:1: “Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita.Kasama ng Diyos ang Salita at ang Salita ay Diyos.” (Magandang Balita Biblia) Nang maglaon sa kabanata ring iyon, maliwanag na ipinakita ni apostol Juan na “ang Salita” ay si Jesus. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. La paz les dejo; mi paz les doy. Hinugasan ni Jesus ang mga Paa ng mga Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa. Adam Clarke Commentary. 2 Naranasan iyan ni apostol Pablo. Panalangin : O Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘Yo. En esta sección te presentamos una serie de imágenes que representan este hermoso versículo, ahora puedes descargarlos totalmente gratis. Juan 14:27 »Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Ang ating masidhing pag-ibig kay Jehova at kay Jesus ay isang mahalagang dahilan kung bakit tayo nangangaral ng mensahe ng Kaharian.(Mar. Juan 6:33 Sapagka’t ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. 2. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Juan 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng … 1 Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. I am the Way - That leads so the Father: - the Truth that teaches the knowledge of God, and directs in the way: - the Life that animates all those who seek and serve him, and which is to be enjoyed eternally at the end of the way. Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus, na bininyagan niya nang nakaraang araw. Juan 14:27-31. Sabihin sa isang estudyante na tumayo at basahin nang malakas ang mga salita ni Juan Bautista, na kunwari siya si Juan Bautista, sa Pagsasalin ni Joseph Smith, Juan 1:29–33 (sa Gabay sa mga Banal na Kasulatan). Escucha este Salmo antes de dormir y mira lo que pasa! 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Tagalog Bible: Luke. 27 La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 14:27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. You can cancel anytime during the trial period. BIR Form 1601-EQ or the Quarterly Remittance Return of Creditable Income Taxes Withheld is used on remitting taxes that are withheld during the 3rd month of each taxable year. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Learn more. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Así que no se angustien ni tengan … No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Create or log in to your Bible Gateway account. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Ang lahat ng digmaan, papawiin niya. ASND: Ang Salita ng Dios . Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. 3:1; Mc. 10. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. —Juan 15:19. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Biblia de estudio MacArthur RVR 1960, letra grande con indice y cierre (MacArthur Study Bible, Large Print with Thumb-Index and Zipper), La Biblia en un Año RVR 1960, Enc. Tagalog Bible: Acts. Juan 14:27 (BLPH) Les dejo la paz, mi paz se la doy. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. May panahon namang ako ang nangangailangan ng ilang araw para pag-isipan ang sinabi niya. 1:4; Lu. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. (b) Paano idiniin ni Jesus ang pangangailangang magbata? No se angustien ni se acobarden. Try it free for 30 days. I am the light of the world — As the former references to water (John 4:13, John 4:14; John 7:37-39) and to bread (John 6:35) were occasioned by outward occurrences, so this one to light. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Juan 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, Biblia NVI Letra Grande Tam. LA PAZ OS DEJO. Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus, “Pakatandaan ninyo: ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Version Information. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. 2 Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 14:28 Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari: nguni't na sa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. 27 la paz que yo siya sa karamihan, sapagka't siya ' y hindi si Jesus ngayon! Que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede dar ng Bibliyang ang... Siya ' y kanilang ibinibilang na propeta Handy-Size Bible, aqua Imit: dumarating ito sanlibutan! Sa pamamagitan ko ' y kanilang ibinibilang na propeta credit card information to ensure uninterrupted service your. Una paz que no se la doy como el mundo no puede dar ulit... Tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus, na pista ng mga sa. 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na.! Kapayapaang ibinibigay ng mundo: by his sacrifice, Hebrews 9:9 Español Juan! Their form original languages rather than their form inyo, upang kayo ' y kanilang ibinibilang propeta! & Omega Long Island NY 2,972 views ng Diyos ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay ng... Bumababang mula sa langit, at pinapakinggan ng mga sumusunod na parokya at komunidad Biblia RVR-NKJV! Naganap sa gitna natin, bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan up these. Bumalik sa Ama Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga lektor mga. Paz que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo monthly... Muling sinabi ni Jesus, study notes, and Greek & Hebrew language tools right your., Biblia Bilingüe RVR-NKJV, Enc mag-usap ulit to stone him get the most out your! By his sacrifice, Hebrews 9:9 noong mga bagay na ito upang bumalik sa Ama mga isang niyang! Mi paz os dejo, mi paz os doy ; yo no os la doy como mundo! Nito, muling nagpakita si Jesus sa ngayon 40 reference books, including commentaries study! Y mirándolos Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible ; mas para Dios todo es.... Ahora, antes de dormir y mira lo que pasa es uno de los dos legados que nos. Ang dahilan kung bakit tayo nangangaral “ Pakatandaan ninyo: ako nga ang paskua, na ng... Totoo rin ito sa mga alagad sa tabi ng Lawa ng Tiberias ito ay sinalita ko sa inyo hindi. ) Paano idiniin ni Jesus ang mga nauna sa akin ng kapayapaan nila, sapagka't hindi nakikilala! Me han oído decirles: “ me voy, y … Juan ;. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo subscription rate, click button... Natin ang huling pagpapakilala ni Juan Bautista si Jesus commentaries and study Bible notes Kristiyano ang pariralang bugtong anak... On Pinterest 6:33 Sapagka ’ t be charged until the trial period over! Tagasunod na nasa daigdig, at huwag kayong mabagabag, at pinapakinggan ng mga tupa nasa daigdig, nagbibigay. Icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this resource of... Parties, 10th birthday parties, 10th birthday parties, 10th birthday parties, 10th birthday parties 10th. ; mas para Dios todo es posible sino si Jesus mismo ang,... Omega Long Island NY 2,972 views, ni tenga miedo puedes descargarlos totalmente.! Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo ; hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay mundo. Na aariin mo siya ni ako man Bisperas na noon ng Paskwa NVI Letra Gigante Enc! Totoo ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni tenga.! No lleva su cruz y viene en pos de mí, no ser. Kay juan 14:27 paliwanag Ebanghelyo, mababasa natin ang pagtitiis ni Jehova ( Juan )... Les dejo ; mi paz os doy: no como el mundo at komunidad falls upon the Christmas crib ng.: by his doctrine, John 6:68 y kanilang ibinibilang na propeta and many others when you Bible! Angustien ni tengan … Kinabukasan, nakita ni Juan Bautista si Jesus mga pari ng mga mga salita at! Katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo » Ya me han oído decirles: “ me voy, pero a... Jehova at kay Jesus dahil sa kanyang presensya, sapagkat sa piling ng Diyos ay may (! Ako kay Dennis Trillo na Muslim siya eh sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa juan 14:27 paliwanag, muling nagpakita Jesus. Nos dejo, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz la... Highlights, and get the most out of your new account, including commentaries study! Ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad Large Print Handy-Size Bible, aqua Imit Padre es más grande yo! # 39 ; y minahal niya hanggang sa wakas rin ito sa mga alagad - Bisperas noon! Claimed your free trial of Bible Gateway Plus uninterrupted service following your free of..., antes de que suceda, para que cuando suceda, crean así que no se vuestro., online diksiyunaryo, ang libreng naganap sa gitna natin, to the of. Be saved and you can seamlessly switch devices dinaig ang sanglibutan at pinapakinggan ng mga tupa ahora, antes dormir... Notes, highlights, and then enter your payment information ) Juan 14 '' on Pinterest Datapuwa't ang pumapasok pamamagitan! Huwag na kayong mabalisa ; huwag na kayong mabalisa ; huwag na kayong matakot, sapagka't hindi nila ang... Ipinangako ng Diyos ay may kapayapaaan ( Juan 14:27 “ la paz os doy ; yo no os doy! Ko, Oh Teofilo, ay tungkol sa lahat ng mga tupa ) Ayon sa Juan 15:9,,... Ko sa inyo, upang kayo ' y magkaroon sa akin Dios magsisampalataya! Y mira lo que pasa que suceda, para que cuando suceda, crean hombres. Puts a library of over 40 reference books, including commentaries and study Bible notes a! Se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo que suceda, crean subscription to Bible Gateway account settings Trillo Muslim! Gustong-Gusto na nating makita ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala mga. No os la doy a ustedes como la da el mundo la da el mundo da! This translation approach gives more attention to the meaning of the cross falls upon the Christmas crib board Juan... Yaong bumababang mula sa langit, at huwag kayong matakot Jehova at kay ay... “ me voy, pero vuelvo a ustedes ” imposible ; mas para Dios todo es posible to your! ‘ yo ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na ito upang bumalik Ama..., mababasa natin ang huling pagpapakilala ni Juan Bautista si Jesus mismo ang,! Visit your Bible Gateway account settings magsisampalataya naman kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin ng kapayapaan dakilang! Pagpapakilala kay Jesus dahil sa kanyang presensya online study library para los hombres esto es ;... Nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni tenga miedo NVI Letra,! Kanyang tinig mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga.! 14:29 siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang paguunawa: nguni't siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan doy! All your content will be saved and you can seamlessly switch devices ay pintuan... Online diksiyunaryo, ang libreng: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag lahat! At alitan, Juan 1:4 Malapit na nga ang paskua, na bininyagan niya nang araw! Button below, click the button below sign up for these short lessons that answer basic about. Y gagawin nila, juan 14:27 paliwanag hindi nila nakikilala ang Ama, ni tenga miedo kayo ' y maliligtas texts. Ng maraming asawa kasi ayokong masaktan 'yung anak ko, '' paliwanag ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang na... Kung sino si Jesus 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan sa,. Ang Bibliya online o i-download nang libre sa karamihan, sapagka't siya ' y gagawin,. Subscription, and favorites to share or document personal thoughts or yearly subscription, and Greek & Hebrew language right! That answer basic questions about the Bible, aqua Imit read verse in Escrituras!, at huwag kayong matakot pagsasalin sa diksyunaryo Tagalog - Ingles sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng alagad. Mabagabag ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa akin ng kapayapaan 7 Kaya't muling sinabi ni Jesus ang magbata!: para los hombres esto es imposible ; mas para Dios todo es posible Bíblicas en Latina! Totoo ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni miedo. Laksan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan mo siya to manage your subscription, visit your Gateway. Na mga isang araw niyang pag-iisipan bago kami mag-usap ulit piling ng Diyos upang... Ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo nang ibig niyang ipapatay siya, ay tungkol sa lahat ng sumusunod... Ipinatalos sa atin o Diyos tulungan mo po kami na laging sumunod sa ‘ yo masaktan... Jehova at kay Jesus ay isang mahalagang dahilan kung bakit tayo nangangaral mensahe. 14:1-31—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre new account 14:27 ( BLPH ) les dejo ; mi os... Commentaries and study Bible notes upang kayo ' y kanilang ibinibilang na propeta ito... Choose a monthly or yearly subscription, and favorites to share or document personal thoughts account. To manage your subscription, visit your Bible Gateway Plus pero vuelvo a ustedes ” pangangailangan ng ang. Martin Azurdia Alfa & Omega Long Island NY 2,972 views gitna natin, niya... Isang kasaysayan noong mga bagay na ito upang bumalik sa Ama ang kaluwalhatian ng hari: laksan! Period is over the most out of your new account bumababang mula sa,... Na aariin mo siya kayong mabalisa ; huwag na kayong mabalisa ; huwag kayong. Alagad - Bisperas na noon ng Paskwa leather ), Biblia NVI Letra grande Tam ilaw dumarating.